Sverige

Sverige

Riskminimeringsmaterial

För läkemedel kan det finnas riskminimeringsmaterial (utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, checklistor osv.) som är avsedda att främja en säker och effektiv användning av läkemedlet. Materialen är riktade till hälso- och sjukvårdspersonal (t.ex. läkare, apotekspersonal och sjuksköterskor) och/eller patienter och vårdgivare. Riskminimeringsmaterial tas fram av innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet. Innehållet i och spridningen av materialen granskas av den nationella tillsynsmyndigheten.

Om du har medicinska frågor om en produkt, vänligen maila till: medinfo@orionpharma.com.

Produkter:

Absenor

Atomoxetin Orion

Capecitabine Orion

Ciprofloxacin Orion

Enanton depot dual

Froidir

Lenalidomide Orion

Levofloxacin Orion

Methotrexate Orion Pharma

Modafinil Orion

Moxifloxacin Orion

Rivastor Transdermal Patch

Topiramat Orion

Truxima