Slovensko

Slovensko

Materiály na minimalizáciu rizika

Lieky môžu byť opatrené materiálmi na minimalizáciu rizika (edukačnými materiálmi, pokynmi pre lekárov a pacientov, kartami pre pacientov obsahujúcimi upozornenia, kontrolnými zoznamy atď.), ktorých účelom je prispievať k bezpečnému a účinnému používaniu lieku. Tieto materiály sú určené pre zdravotníckych pracovníkov (napr. lekárov, lekárnikov a zdravotné sestry) a/alebo pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Materiály na minimalizáciu rizika sú vypracované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku. Obsah a spôsob šírenia materiálov sú odsúhlasené príslušnou národnou autoritou.

Produkty:

Trexan/Trexan Neo