Polska

Polska

Materiały minimalizujące ryzyko

Produkty lecznicze mogą być wyposażone w materiały minimalizujące ryzyko (materiały edukacyjne, instrukcje dla lekarzy i pacjentów, karty ostrzeżeń dla pacjentów, listy kontrolne itp.), które mają za zadanie wspomagać bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu leczniczego. Zamierzonymi odbiorcami tych materiałów są osoby związane zawodowo ze służbą zdrowia (np. lekarze, farmaceuci i pielęgniarki) i/lub pacjenci i ich opiekunowie. Materiały minimalizujące ryzyko są wytwarzane przez podmiot odpowiedzialny za produkt leczniczy. Zawartość i dystrybucja tych materiałów jest uzgadniana z narodową agencją rejestracyjną.

Produkty:

Absenor

Citronil

Dexdor

Ketipinor

Linorion

Trexan/Trexan Neo

Valinger

Valinger Forte