Norge

Norge

Risikominimeringsmateriellet

Legemidler kan ha tilknyttet risikominimeringsmateriell (opplæringsmateriell, instruksjoner for leger og pasienter, pasientkort, sjekklister, osv.), som er beregnet på å fremme sikker og effektiv bruk av legemidlet. Materiellet er beregnet på helsepersonell (f.eks. leger, farmasøyter og sykepleiere) og/eller pasienter og omsorgspersoner. Risikominimeringsmateriellet utarbeides av innehaveren av markedsføringstillatelsen for legemidlet. Innhold og distribusjon av materiellet avtales med kompetent nasjonal myndighet.

Hvis du har spørsmål av medisinsk og/eller farmasøytisk karakter om våre legemidler kan du kontakte medinfo@orionpharma.com.

Produkter:

Enanton Depot Dual

Methotrexate Orion