Lietuva

Lietuva

Rizikos mažinimo priemonės

Vaistiniai preparatai gali turėti rizikos mažinimo priemonių (mokomųjų medžiagų, instrukcijų gydytojams ir pacientams, paciento įspėjimo kortelių, kontrolinių sąrašų ir t. t.), skirtų saugiam ir veiksmingam vaistinio preparato vartojimui skatinti. Priemonės skirtos sveikatos priežiūros specialistams (pvz., gydytojams, farmacininkams ir slaugos personalui) ir (arba) pacientams ir globėjams. Rizikos mažinimo priemones pateikia vaistinio preparato registruotojas. Priemonių turinys ir platinimas yra suderinti su nacionaline kompetentinga institucija.

Produktai:

Ketipinor

Trexan/Methotrexate Orion