Latvija

Latvija

Riska mazināšanas materiālus

Zālēm var būt pieejami riska mazināšanas materiāli (izglītojošie materiāli, norādījumi ārstiem un pacientiem, pacientu brīdinājuma kartes, kontrolsaraksti utt.), kas ir paredzēti tam, lai veicinātu drošu un efektīvu zāļu lietošanu. Materiāli ir paredzēti veselības aprūpes speciālistiem (piemēram, ārstiem, farmaceitiem un medmāsām) un/vai pacientiem un aprūpētājiem. Riska mazināšanas materiālus izstrādā zaļu reģistrācijas apliecības īpašnieks. Materiālu saturu un izplatīšanu apstiprina valsts kompetentā iestāde.

Produkti:

Ketipinor