Eesti

Eesti

Ravimitega võivad kaasneda riskivähendamise materjalid (õppematerjalid, juhised arstidele ja patsientidele, patsiendi hoiatuskaardid, kontrollnimekirjad jne), mille eesmärk on soodustada ravimi ohutut ja efektiivset kasutamist. Materjalid on suunatud tervishoiutöötajatele (nt arstidele, apteekritele ja õenduspersonalile) ning/või patsientidele ja hooldajatele. Riskivähendamise materjalid koostab ravimi müügiloa hoidja. Materjalide sisu ja levitamine on kooskõlastatud riikliku pädeva asutusega.

Tooted:

Trexan