Danmark

Danmark

Risikominimeringsmaterialer

Lægemidler kan have tilknyttede risikominimeringsmaterialer (uddannelsesmateriale, instruktioner til læger og patienter, patientkort, tjeklister etc.), der har til hensigt at fremme sikker og effektiv anvendelse af lægemidlet. Materialerne er rettet mod sundhedspersonale (fx læger, apotekere og sygeplejepersonale) og/eller patienter og omsorgspersoner. Risikominimeringsmaterialer udarbejdes af indehaveren af markedsføringstilladelsen for lægemidlet. Indhold og distribution af materialerne aftales med den relevante nationale myndighed.

Hvis du har et medicinsk spørgsmål om produktet, kan du sende en e-mail til medinfo@orionpharma.com.

Produkter:

Atomoxetin Orion

Capecitabine Orion

Ciprofloxacin Orion

Delepsine

Froidir

Isotretinoin Orion

Modafinil Orion

Moxifloxacin Orion

Rivastor Transdermal Patch

Trexan

Truxima