Česká republika

Česká republika

Materiály pro minimalizaci rizika

Léčivé přípravky mohou být opatřeny materiály pro minimalizaci rizik (edukačními materiály, pokyny pro lékaře a pacienty, kartami s upozorněními pro pacienty, kontrolními seznamy atd.), které mají za účel přispívat k bezpečnému a účinnému použití léčivého přípravku. Tyto materiály jsou určeny pro odborné pracovníky ve zdravotnictví (např. lékaře, lékárníky a zdravotní sestry) a/nebo pacienty a poskytovatele péče. Materiály pro minimalizaci rizik jsou vytvářeny držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku. Obsah a způsob šíření materiálů jsou odsouhlaseny příslušnou národní autoritou.

Produkty:

Trexan/Trexan Neo